COFRESTRWCH YN AWR AR EIN RHESTR BOSTIO!
Rhowch eich manylion isod.

SUBSCRIBE NOW TO OUR MAILING LIST!
Please enter your details below.


Drwy gwblhau’r ffurflen hon rwy’n cydsynio i fod ar restr bostio Canolfan Grefft Rhuthun ac i dderbyn gwybodaeth reolaidd am y rhaglen. Fyddwn ni ddim yn rhannu eich data personol â thrydydd parti nac yn anfon cyfathrebiadau Canolfan Grefft Rhuthun atoch chi heb eich cydsyniad blaenorol. Gellir gweld/lawrlwytho ein Datganiad Preifatrwydd yma

By completing this form I consent to being on the Ruthin Craft Centre mailing list and receiving regular information about the programme. We do not share your personal data with third parties or send you Ruthin Craft Centre communications without your prior consent. Our Privacy Statement can be viewed/downloaded here

 
* indicates required
3/4 digid cyntaf y cod post os yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig, y Wlad os o’r tu allan i’r DU / First 3/4 digits of postcode if UK resident, Country if outside UK